Calling All Producers

Do you have three or more years’ experience at producer, series producer or development producer level in factual, but find yourself struggling for that next step up?

Factual Fast Track Wales is a unique development programme for aspiring SPs, exec producers and development execs committed to working in Wales.

The programme is funded by @BBCWales @Channel4 and @S4C and could help you make the next big leap in your career. 

Apply here: https://careershub.bbc.co.uk/members/modules/job/detail.php?record=45994

/

Oes gennych chi dair blynedd neu fwy o brofiad fel cynhyrchydd, cynhyrchydd cyfres neu gynhyrchydd datblygu ar raglenni ffeithiol, ond eich bod chi’n cael trafferth symud ymlaen i'r cam nesaf?

Mae Cynllun Carlam Ffeithiol Cymru yn gynllun datblygu unigryw ar gyfer pobl sydd eisiau bod yn gynhyrchwyr cyfres, uwch gynhyrchwyr ac uwch gynhyrchwyr datblygu sydd wedi ymrwymo i weithio yng Nghymru.

Mae’r rhaglen yn cael ei hariannu gan @BBCCymru @Channel4 ac @S4C, a gallai eich helpu i wneud cam mawr ymlaen yn eich gyrfa.

Gwnewch gais yn y fan yma: https://careershub.bbc.co.uk/members/modules/job/detail.php?record=45994

 

Best of luck to all.
Gob lwc I chdi gyd.