Vacancies

Her Sinema Tawel / Silent Cinema Challenge
Cynghrair Sgrin Cymru & Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru
calendar
Date
Thursday 28 March 2024
Until Friday 14 June 2024
Price
Free
Event Type
Arddangosfa/ Exhibition
About this event

Fel rhan o'r Sinemaes yn yr Eisteddfod Genedlaethol y flwyddyn ym Mhontypridd, rydyn wedi ymuno a'r Archif Sgrin a Sain i gynnig her i unrhyw un i greu cerddoriaeth i gyd fynd ac un o'i ffilmiau yn eu casgliad nhw.

Roedd William Haggard yn arloeswr ffilm a sefydlodd sinemâu yn ardal Rhondda Cynon Taf canrif yn ôl.  Mae un o'i ffilmiau, 'Y Lleidr Defaid' ar wefan yr Archif, ac fe fyddwn yn gwahodd pobl i greu trac sain a dod a'ch dehongliad chi o'r ffilm i wirionedd.  Ydych chi'n gweld ffilm gomig, neu ddrama ddifrifol?  Mae'r ffilm i'w weld am ddim ar https://player.bfi.org.uk/free/film/watch-the-sheep-stealer-1908-online

Gallwch greu cerddoriaeth am yr 8 munud cyfan, neu am unrhyw ddarn ohono.  Danfonwch eich cyfansoddiad drwyddo i ni yn Cynghrair Sgrin Cymru  ar [email protected] erbyn yr 14eg o Fehefin, ac fe fyddwn yn ei ddangos fel rhan o raglen y Sinemaes yn fis Awst.

Os mae ganddo’ch cwestiynau pellach, rydym yn hapus i helpu.

Pob lwc!

As part of the Sinemaes at the National Eisteddfod this year in Pontypridd, we have teamed up with the Screen and Sound Archive to offer a challenge to anyone to create music and one of his films in their collection.

William Haggard was a film pioneer who established cinemas in the Rhondda Cynon Taf area a century ago. One of his films, 'The Sheep Stealer' is on the Archive website, and we will invite people to create a soundtrack and bring your interpretation of the film to reality. Do you see a comic film, or a serious drama? The film can be viewed for free at https://player.bfi.org.uk/free/film/watch-the-sheep-stealer-1908-online

You can create music for the whole 8 minutes, or for any part of it. Send your composition to us at Screen Alliance Wales at [email protected] by the 14th of June, and we will show it as part of the Cinemaes program in August.

If you have further questions, we are happy to help.

Good luck!

Location

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Pontypridd