The Clwstwr Open Call 2020 is now live

Galwad Agored Clwstwr 2020 nawr yn fyw

Oes gennych chi syniad a allai drawsnewid y sector sgrîn a newyddion yng Nghymru? Os felly, dewch i wneud gwaith ymchwil a datblygu gyda ni!

Mae Clwstwr am ariannu cynhyrchion, gwasanaethau a phrofiadau sy'n ymdrin â heriau, gan gynnwys: archwilio ffyrdd newydd o adrodd straeon, ymgysylltu â chynulleidfaoedd a marchnadoedd a’u hadeiladu mewn ffyrdd newydd a chreu ffyrdd newydd o weithio er mwyn creu modelau busnes cynaliadwy.

Byddwn yn croesawu Datganiadau o Ddiddordeb tan 9am ddydd Gwener, 1 Mai 2020.

Mwy o wybodaeth am ein galwad cyllid a sut i wneud cais yma: https://clwstwr.org.uk/cy/galwad-agored-2020

______________________________________________________________________

The Clwstwr Open Call 2020 is now live

Have you got a game-changing idea for the screen and news sector in Wales? Then we want you to research and develop it with us!

Clwstwr is looking to fund products, services and experiences which address challenges including: new ways of telling our stories, engaging audiences in new ways and new ways of working to build sustainable business models.

Expressions of Interest will close on Friday, 1 May 2020 at 9am.

Find out more about our funding call and apply here: https://clwstwr.org.uk/open-call-2020